Opening zaterdag 25 april!

Verleden: 100.000 jaar terug

De laatste ijstijd, het Weichselien, begon ongeveer 100.000 jaar geleden. Nederland was in deze periode een kale vlakte, een poolwoestijn met hooguit wat toendravegetatie. Door het ontbreken van begroeiing was het landschap heel gevoelig voor erosie. Er vond op grote schaal verstuiving plaats vanuit de dalen van de grote rivieren en vanuit het droge Noordzeebekken. Zo werd over grote delen van Nederland een laag zand afgezet, het zogenaamde dekzand. Er ontstond een glooiend landschap met dekzandruggen en -kopjes. De top van het dekzand heeft gedurende duizenden jaren het natuurlijke oppervlak van het landschap gevormd. In de Blaricummermeent bevindt dit dekzand zich tussen 3 en 8 meter beneden het huidige maaiveld.