Opening zaterdag 25 april!

De eerste bewoners van De Blaricummermeent

Archeologen willen eigenlijk het verhaal vertellen van de mensen van wie ze in de Blaricummermeent sporen hebben gevonden. De afgelopen decennia is op een aantal locaties in West-Nederland onderzoek gedaan naar de Midden- en Nieuwe Steentijd in de zogenaamde ‘wetlands’. Op basis hiervan kan een beeld worden geschetst van het leven van de eerste bewoners van de Blaricummermeent. In de Blaricummermeent hebben waarschijnlijk op de hoger gelegen dekzandrug grote kampementen gelegen, die gedurende een periode en over langere tijd – bijvoorbeeld iedere winter – gebruikt werden. De rest van het jaar woonde een groep dan bijvoorbeeld op de Utrechtse Heuvelrug of de oostelijk gelegen zandgronden. De lager gelegen nattere delen van de Meent en de kleine dekzandkopjes kunnen gebruikt zijn als zogenaamde extractiekampen. Vanuit een basiskamp trok een kleine groep (meestal enkele mannen) de Blaricummermeent in om enkele dagen te vissen of op (water)vogels te jagen. De bewoners van de Blaricummermeent hebben ongetwijfeld onderkomens gebouwd om zich tegen wind, regen en kou te beschermen. Hoe deze onderkomens er precies uitzagen, weten we niet. Maar op een aantal vindplaatsen zijn aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van kleine simpele hutten. Deze bestonden waarschijnlijk uit een igloachtig geraamte van takken, afgedekt door bladeren en gevlochten matten van riet.