Opening zaterdag 25 april!

Eemdelta water in de Blaricummermeent

Mogelijk was er in de Middeleeuwen ook al sprake van water in de Blaricummermeent. Vroeger was er wellicht sprake van een tweede tak van de rivier de Eem in het gebied. Er zijn aanwijzingen die veronderstellen dat de rivier de Eem, achter de zandader bij Ter Eem, over ging in een delta met twee bevaarbare rivierlopen. De ene stroomde oostelijk en is de huidige Eem. De andere liep mogelijk ten westen daarvan, deels in het plangebied van de Blaricummermeent. Als deze theorie juist is, brengt Blaricum met het plan voor De Blaricummermeent dus het water weer terug in het gebied.