Opening zaterdag 25 april!

Grens tussen Utrecht en Holland

De grens tussen Utrecht en Holland is al sinds jaar en dag onderwerp van ruzie. In 1535 doet keizer Karel V uitspraak en stelt de grens als volgt vast: “Te weten, van het middel van de waterloop aan de mont van de Eem, strekkende westwaarts op, tot aan de Leeuwenpaal toe, ende dat die voorsz. Van Goyland schouwen sullen de helfte van den voorsz. Waterloop aan de noortzyde ende die van Emenesse d’andere helfte aan de zuydsyde. Ende van de voorz. Leeuwenpaal zuydwaarts lynrecht op St. Martins toorn, regard nemende, tot aan ’t uytterste eynde van de dorpen Eemnesse…..” Na vaststelling van de grens werd aan de Zuiderzee een (houten) Leeuwenpaal geslagen en van daar af de Goyergracht gegraven. Het midden van de Eemmond is hier de mond van de westelijke Eemloop bij het einde van de zomerdijk; de oorspronkelijk ligging van waar nu de rivier in De Blaricummermeent loopt. De waterloop waardoor de grens loopt is de Gooiergracht. Hoewel men over deze grens kibbelt, staat hij al vanaf 1351 vast. Het is derhalve zeer aannemelijk dat er een tweede Eemloop is geweest. Een zijtak daarvan eindigde dan in de huidige Blaricummermeent en maakte van de omgeving een waterrijk gebied. De plannen om water te realiseren in De Blaricummermeent (met de rivier ‘Meentstroom’) lijken dan ook historische onderbouwing te krijgen. De lijn wordt weer doorgetrokken: geschiedenis herhaald.

                                                                                     Utrecht                          Noord-Holland