Opening zaterdag 25 april!

Wachtend Land

Alle vier de afbeeldingen zijn gebrand door kunstenaar Marco Goudriaan. Voor meer informatie kijkt u op www.marco-goudriaan.nl

In een uitloper van Blaricum en grenzend aan het Gooimeer wordt het plan De Blaricummermeent gerealiseerd. Een gebiedsontwikkelingsproject waarvan de volledige invulling langer op zich laat wachten door de economische crisis. Dat resulteert in Wachtend Land, een voorlopig braakliggend terrein met kansen voor tijdelijk gebruik! De uitgeschreven prijsvraag voor dit wachtende land resulteert in de samenkomst van historie, kunst, bijen en bomen op de pleinen in de Blaricummermeent!

Invulling ‘Wachtend Land’ blijvertje – De Gooi- & Eemlander

De basis van het Wachtend Land-initiatief ligt in de inrichting en beplanting van een aantal pleinen die opgenomen zijn in het stedenbouwkundig plan voor De Blaricummermeent.  Op alle pleinen in De Blaricummermeent is een grote boom geplant. De bomen en pleinen in het deelgebied, dat momenteel aangemerkt is als Wachtend Land, vormen het toneel van het Wachtend Land. Hoe? Door ze met wandelpaden aan elkaar te verbinden creëren we een aantrekkelijke wandelroute door het Wachtend Land. De winnaars van de uitgeschreven prijsvraag geven gezamenlijk invulling aan deze 6 pleinen. Omdat de pleinen onderdeel zijn van het stedenbouwkundig plan, kan het initiatief Wachtend Land blijven!

Een aantal groene bij-vriendelijke eilanden zijn in het landschap aangelegd; deze ‘oases’ bestaan uit een grote bij-vriendelijke boom met daaromheen een beplantingsplan bestaande uit struiken, heesters en een bloemenweide.  De ‘oases’ zijn verbonden door een netwerk van aantrekkelijke wandelpaden dat door het gebied meandert. Op één van deze eilanden is een kunstobject toegevoegd dat De Blaricummermeent beschouwt in het perspectief van de tijd. Ter plaatse van de overige 5 ‘eilanden’ staan informatiebordjes voorzien van QR-codes, die verwijzen naar de rijke historie van deze plek. Tevens komen er twee picknicktafels langs de wandelroute, waarvan het tafelblad voorzien is van een spel; een bijenspel en een spel over de Blaricummermeent. Zo ontstaat een interessant recreatie-, speel- en educatiegebied.

Zie het Projectvoorstel Wachtend Land voor meer informatie!